Thursday, 24 April 2014

Lawatan Sosial Pertama Pegawai SIPartner+, Dr Tajulddin Muhammad ke Sekolah SK Gelugor pada 22/04/2014


1. Pentadbir dan pengurusan

Guru Besar: Norainy Binti Hussin
PKTD:        Muhamud Bin Salleh
PKHM:       Yahya Bin Yussof
PKKO:       Zulkepli Bin Muda
PK Pend Khas: Harniza Binti Mamat

Inti pati hasil lawatan SIP+:-

2. Jumlah guru di SK Gelugor, 63 orang dan jumlah pelajar 650 yang mana 2 kelas pra, 23 buah kelas arus perdana. Manakala pelajar tahun 6 pula melibatkan 4 kelas dan jumlah pelajarnya ialah 106 pelajar.

3. Pada tahun 2012, sejumlah 8 orang pelajarnya memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR daripada 106 orang pelajarnya. Begitupun sesuatu luar jangkaan berlaku pada tahun 2013 yang mana berlaku peningkatan mereka yang memperoleh 5A, iaitu 20 orang memperoleh 5A daripada 116 calon.

4. Kerjasama yang erat dan begitu proaktif (kerja berpasukan) di antara guru dan pentadbir  di SK Gelugor telah membawa kejayaan dalam pencapaian kurikulum dan kokurikulum.

5. Beberapa program seperti klinik UPSR, yang mana pelajar dipecahkan kepada 10 orang satu kumpulan akan bergerak dari kelas ke kelas (hasil analisis kelemahan pelajar)

Keceriaan SK Gelugor amat diberi perhatian oleh pentadbir sekolah

Guru besar, Puan Norainy Bt Hussin

PKTD, En. Muhamud Bin Salleh

Carta Organisasi SK Gelugor

Carta Organisasi SK. Gelugor 2014

Kata-kata hikmah sentiasa menghiasi kawasan sekolah

Suasana bilik pentadbiran SK. Gelugor

Bilik Opersai Penyelaras UPSR SK. Gelugor

Makmal sains SK. Gelugor

pelajar sedang berurusan dengan pejabat pentadbiran SK. Gelugor

Ruangan luar yang dihiasi taman sesuai untuk pelajar menelaah dan berbincang

Banyak maklumat dan data penting dipaparkan di papan kenyataan

Berdekatan papan  kenyataan disediakan tempat duduk dan meja


di sepanjang tiang susur gajah digantung dengan maklumat ilmu

Dataran ilmu SK. Gelugor

seorang guru SK. Gelugor sedang melakukan PdP di Makmal komputer

pelajar begitu teruja dengan PdP di makmal komputer

Dewan tertutup SK. Gelugor

Bangunan tiga tingkat SK. Gelugor

PKTD SK. Gelugor sedang berbincang dengan seorang guru di makmal IT

No comments:

Post a Comment