Monday, 5 March 2018

Assalamu`alaikum dan Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Sistem Grow Menengah Ver 5.1 (Mac 2018) boleh dimuat turun di pautan di berikut:

GROW 5.1 (Mac 2018)

SGM5.1 mengandungi:
1. Grow Induk (SGM5.1 INDUK.xlsm)
2. Grow Dialog Prestasi (SGM5.1 DIALOG             PRESTASI.xlsm)
3. Manual Pengguna Grow Induk (MANUAL PENGGUNA GROW INDUK.pdf)
4. Manual Pengguna Grow Dialog Prestasi (MANUAL PENGGUNA GROW INDUK.pdf)

Sekian, harap maklum.

Fadhlullah
BPSBPSK