Saturday, 29 March 2014

Contoh Perancangan Strategik Sekolah

Contoh Perancangan Strategik Sekolah
*Contoh ini sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk merancang Perancangan Strategik Sekolah masing-masing.  Namun begitu, perancangan banyak bergantung kepada sekolah masing-masing berdasarkan keupayaan sekolah, guru, murid serta sumber yang ada.  Perancangan sekolah hendaklah sentiasa berdasarkan akronim "SMART". 
http://www.fileswap.com/dl/aP61gdms5E/Contoh_Perancangan_Strategik_Sekolah.doc.html

Monday, 24 March 2014