Wednesday, 5 April 2017

Kursus Pelaksanaan GROW Versi 5.0

Kursus pelaksanaan GROW Ver 5.0 secara hands-on telah berjaya dibimbing oleh Hj. Fadhlullah A. Malek, Ketua Penolong Pengarah Kanan (SBP) pada 19/03/2017 bertempat di BTPN Terengganu. Peserta terdiri daripada pegawai-pegawai JPNT, PPD, SIP+ dan SISC+ Terengganu.

Beberapa penambahbaikan telah dimasukkan dalam program GROW ver 5.0 antaranya:-

i)  Untuk Sekolah Rendah melibatkan murid tahun 1-tahun 6
ii) Untuk Sekolah Menengah melibatkan pelajar Tingkatan 4 dan 5