Saturday, 13 December 2014

Lawatan Sosial Kedua Pegawai SIPartner+, Dr Tajulddin Muhammad ke Sekolah SK Pusat Kuala Ibai pada 02/09/2014


1. Pentadbir dan pengurusan

Guru Besar: Alias Bin Ismail
PKTD:      
PKHM:       
PKKO:      

Inti pati hasil lawatan SIP+:-
2.Bilangan Guru 76 orang
3. Bilangan pelajar lebih 900 orang
4. UPSR 2013 (16 orang 5A)
5. Kelas tambahan melibatkan 6 kelas tahun 6
6. Jurang kelas agak jauh jika dibandingkan kelas hadapan dan kelas belakang
7. Intervensi diambil yang mana kelas belakang dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil