Ilmu Kepimpinan
Amalan dan Elemen Kepimpinan Strategik dalam Kalangan Pengetua Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Di Malaysia Yang Menyumbang Kepada Kelestarian Kecemerlangan Akademik Sekolah
http://www.fileswap.com/dl/kfkHHofrsb/amalan dan elemen kepimpinan strategik.pdf.html

Pendekatan Terkini Kepimpinan Karismatik dalam Pengurusan Sekolah
http://www.fileswap.com/dl/uzbw3mYRq9/Kepimpinan_Berkesan.pdf.html

Kepimpinan Berkesan dalam Kalangan Pengetua di Sekolah Adalah Penentu Pendidikan Abad ke-21.
http://www.fileswap.com/dl/uzbw3mYRq9/Kepimpinan_Berkesan.pdf.html

Kepimpinan Pengajaran dan Perkongsian Wawasan
http://www.fileswap.com/dl/KH2BMbtf4/Kepimpinan_Pengajaran.pdf.html

Pembelajaran Berpasukan dan Kepimpinan Pengetua Dalam Mewujudkan Organisasi Pembelajaran
http://www.fileswap.com/dl/aej3U476uo/PEMBELAJARAN_PASUKAN_DAN_KEPIMPINAN_PENGETUA_DALAM_MEWUJUDKAN_ORGANISASI_PEMBELAJARAN.pdf.html

No comments:

Post a Comment